Biznes i usługi 

Jakie są najczęściej używane surowce paliwowe?

Istnieje wiele różnych rodzajów paliw, które są wykorzystywane do zasilania naszych domów i sprzętów. Do najczęstszych należą:

Ekogroszek

Ekogroszek produkt opałowy z pokruszonego węgla kamiennego jest paliwem przemysłowym stosowanym do kotłów i pieców. Ekogroszek jest stosowany jako zamiennik gazu ziemnego i innych paliw kopalnych. Jest łatwy w użyciu i bardziej ekonomiczny niż tradycyjne paliwa. Wytwarza mało popiołu i posiada wysoki indeks spalania.

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym, które składa się z metanu. Jest on drugim najobficiej występującym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej, zaraz po tlenie. Gaz ziemny zawiera również inne gazy, takie jak etan, propan, butan i azot.

Węgiel

Węgiel jest łatwopalną skałą osadową powstałą z rozłożonej materii roślinnej. Ma zwykle czarny lub brązowy kolor i wysoką zawartość węgla, od którego pochodzi jego nazwa. Węgiel był używany jako paliwo przez wiele stuleci do ogrzewania domów, produkcji energii elektrycznej i wytwarzania stali.

Produkty naftowe

Produkty naftowe obejmują ropę naftową i jej pochodne, takie jak benzyna, olej napędowy, nafta i olej opałowy. Produkty naftowe są często wytwarzane z ropy naftowej w rafineriach. Procesy rafineryjne mogą być bardzo złożone, ale zazwyczaj obejmują kolumny destylacyjne, które rozdzielają różne związki na podstawie zakresu temperatury wrzenia i innych właściwości (gęstość, lepkość). Powstałe frakcje cieczy są następnie przetwarzane na paliwa lub inne produkty końcowe, takie jak tworzywa sztuczne lub smary.

Gaz ziemny

Gaz ziemny składa się głównie z metanu , który jest najprostszą cząsteczką węglowodoru. Jest to drugie po węglu najczęściej wykorzystywane źródło energii na świecie, które cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na niski koszt i obfitość. Gazy naturalne znajdują się zazwyczaj głęboko pod ziemią w formacjach łupkowych lub w innych strukturach geologicznych znanych jako „zbiorniki”. Gdy gaz ziemny jest wydobywany z tych złóż, jest przetwarzany w zakładach na lądzie, a następnie transportowany rurociągami do innych części kraju w celu wykorzystania lub przechowywania do czasu, gdy będzie potrzebny.

Powiązane posty

Zostaw Komentarz

pięć × cztery =