Biznes i usługi 

Prawa pracownika w przypadku umowy o pracę

Zawarcie umowy daje pracownikowi szereg praw i obowiązków oraz nakłada także ustawowe obowiązki na pracodawcę. Każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługują pewne uprawnienia które warto znać jeszcze przed podpisaniem tego dokumentu. Dzięki znajomości przepisów oraz świadomości tego jak je egzekwować daje przewagę w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy przez pracodawcę.

Podstawowe uprawnienia pracownicze wynikające z umowy o pracę

Kodeks pracy określa wprost jakie prawa przysługują pracownikowi. Do najważniejszych zaliczyć należy:

  • prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie powinno być tak ustalone aby było adekwatne do kwalifikacji pracownika oraz do charakteru wykonywanych przez niego obowiązków, wynagrodzenie nie może naruszać też przepisów o minimalnym wynagrodzeniu),
  • zakaz dyskryminacji (obowiązek równego traktowania i niedyskryminowania m.in. ze względu na płeć, narodowość, wyznanie, zakaz dyskryminacji dotyczy jednakowego traktowania z tytułu wypełniania takich samych obowiązków),
  • prawo do odpoczynku (zalicza się tu prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego, prawo do urlopu wypoczynkowego oraz szczegółowe uprawnienia związane z rodzicielstwem),
  • pracodawca ma obowiązek zapewnić prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W związku z dużym skomplikowaniem przepisów prawa pracownicy często korzystają z usług profesjonalnych firm doradczych, które udzielają porad z tego zakresu, jak i także nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy oraz pomagają dochodzić roszczeń i odszkodowań w postępowaniu procesowym i nieprocesowym z tytułu stosunku pracy. Takie usługi świadczy także Kancelaria Bem i Wspólnicy: http://www.bemwspolnicy.pl/prawo-pracy/, która dzięki długoletniemu doświadczeniu jest w stanie rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane problemy związane z zatrudnieniem.

Powiązane posty

Zostaw Komentarz

17 + 14 =