Budownictwo 

Obowiązujące standardy jakości asfaltu i betonu

Beton oraz asfalt to podstawowe materiały budowlane. Od wielu lat trwa dyskusja o tym, który z materiałów powinien być częściej stosowany do budowy dróg. Oba materiały są porównywane ze względu na wytrzymałość, trwałość użytkowania, szybkość wykonania czy cenę. Jednak każdy z materiałów ma swoje wymagania jakościowe. Należy także rozróżnić wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych, jak i wymagania dla samego asfaltu.

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Wymagania MMA określone są w normie PN-EN 13108 oraz wytycznych technicznych tworzonych przez GDDKiA. Najważniejszą cechą mas bitumicznych jest ich uziarnienie, zagęszczenie gotowej mieszanki i zawartość wolnej przestrzeni. Parametry określa się zarówno na budowie, jak i w laboratorium.

Asfalt

Wymagania asfaltu określa norma PN-EN 12591. Wśród najważniejszych parametrów asfaltów należy wymienić: temperaturę mięknienia, penetrację i nawrót sprężysty. Parametry te określa się w laboratorium.

Beton

Wymagania betonu określa norma PN-EN 206, która mówi o klasach ekspozycji betonu oraz takich parametrach, jak: wytrzymałość, mrozoodporność, stosunek procentowego udziału wody do udziału cementu, czy konsystencja betonu. Badanie wykonuje się na budowie oraz w laboratorium.

Sprzęt do badań

Niezbędny sprzęt do wyżej wymienionych badań w laboratorium to m. in.: ubijak Marshalla, suszarka laboratoryjna, ekstraktor, penetrometr asfaltu, aparat PiK, prasa do betonu, komora mrozowa. Badania przeprowadzane bezpośrednio na budowie nie obejdą się bez: stolika wibracyjnego, stożka do betonu, aparatu do powietrza, czy wiertnicy. Wymienione maszyny oraz wiele więcej znajdują się w ofercie firmy InfraTest Testing Systems, która oferuje sprzęt najwyższej jakości wraz z wszelkimi atestami.

Powiązane posty

Zostaw Komentarz

6 + jeden =