Biznes i usługi 

Jak przebiega przekształcenie spółki jawnej Sp. w z o.o.?

W tym przypadku przekształcenie spółki jawnej w zoo następuje na drodze zmiany umowy spółki, która musi być zatwierdzona przez wszystkich wspólników i potwierdzona w formie pisemnej. Siedziba w Polsce nie jest wymagana dla takich spółek dla celów podatkowych.

Na jakiej podstawie prawnej dochodzi do tego?

Przekształcenie spółki jawnej w zoo odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu handlowego. Procedura jest następująca:

  1. Wspólnicy składają wniosek o zarejestrowanie przekształcenia ich spółki w miejscowym sądzie i dostarczają mu wszystkie niezbędne dokumenty, w tym akt notarialny o ich podziale majątku, który musi być sporządzony przez adwokata. W nim określą, ile każdy z partnerów otrzyma po przekształceniu, a także spłacą swoje długi i inne zobowiązania.
  2. Jeżeli nie ma żadnych zaległych długów i zobowiązań do spłacenia (w przypadku, gdy nie zostały one określone w pkt. 1), wówczas sąd może wydać postanowienie zezwalające na przekształcenie spółki jawnej w zoo bez konieczności oczekiwania na jakiekolwiek rozliczenia między zainteresowanymi; jeżeli jednak takie długi lub zobowiązania istnieją, wówczas należy je uregulować przed złożeniem wniosku o rejestrację przekształcenia.
  3. Po uzyskaniu zgody sądu każdy wspólnik podpisuje oświadczenie, w którym stwierdza, że wyraża zgodę na przekształcenie spółki jawnej w zoo i podpisuje je przed adwokatem, który sporządza ten dokument, jak również dokonuje jego notarialnego potwierdzenia.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Po zakończeniu rejestracji jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a jej aktywa i pasywa zostaną podzielone pomiędzy jej członków zgodnie z ich udziałami w funduszu inwestycji kapitałowych.

Powiązane posty

Zostaw Komentarz

piętnaście + 8 =